Liên hệ

Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan

Địa chỉ: Pác Liển – Nghiên Loan – Pác Nặm
Hiệu Trưởng: Chu Thị Lìn 
Điện thoại: CQ:  – DĐ:0975301861

Email:C2nghienloan.pgdpacnam@backan.edu.vn